pin2

ווידאו תרפיה - צפייה טיפולית

ווידאו תרפיה - צפייה טיפולית

ווידאו תרפיה - צפייה טיפולית

על טיפול קבוצתי ופרטני – וידאו תרפיה


הטיפול בווידאו תרפיה מתחלק לשניים: יצירת סרטונים/סרט וצפייה בסרטים. סינמה טיפול הוא התערבות יצירתית, טיפולית שבו הסרט הוא כלי של חקר העצמי, שינוי אישי וריפוי.

הטיפול בסינמה הוא תולדה של ביבליותרפיה. משתמשים בסרטים ככלי לצמיחה אישית. צפייה בסרטים ספציפיים יכולה לעזור לאמת את החוויה של המטופל, לטפל בדילמות  מוסריות, ולווסת מאבקי אופי.

למתבגרים אתגרים התפתחותיים ייחודיים , בחווית  המעבר מילדות לבגרות. הם הופכים להיות פחות מעורבים עם סביבת המשפחה הקרובה ופונים לחפש מידע וניסיון מחוץ למשפחה. הצמיחה שלהם הפיזית, מינית, פיתוח מערכות יחסים רומנטיות, הקוגניציה,

התפתחות חברתית וריגשית מושפעות בחריפות על ידי סביבתם. המדיה יכולה לעזור להם ביצירת הזהות שלהם, והתמודדות עם בעיות. התקשורת היא מרכיב חשוב בעולמם מחוץ למשפחה.

כאשר אנו צופים בסרטים, אנחנו שקועים בסיפור על המסך, מאבדים את תחושת הזמן והסביבה שלנו. אנחנו נכנסים למצב של טראנס שבו המציאות המודעת שלנו היא רק תופעה היפנוטית ואנחנו מאבדים את המודעות לבעיות ולפרטים היומיומיים שלנו.

בזמן זה הסרט בונה מערכת יחסים בין הגיבור לצופה. בעזרת הסרט יש יותר פתיחות לדפוסים אוטומטים לא מודעים ואפשר לחוות את הסיפור של הגיבורים כאלו היו שלנו.

לפי התאוריה של פיג'ה המוח האנושי אינו מפותח באופן מלא עד גיל ההתבגרות ולכן הם יכולים להפעיל חשיבה מופשטת. הם יכולים להבין מסרים בכלי התקשורת ובו זמנית לנהל שיחה משמעותית. החשיבה שלהם הופכת להיות פחות קשורה למציאות

קונקרטית ויש יכולת יותר טובה להתחבר לעצמי.

בשילוב עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי, סרטים יכולים להיות שעורי בית למטופלים. בטיפול שינוי התנהגות המטופל מגלה מוטיבציה להעתיק את ההתנהגות של הגיבור המגלה אומץ מול אתגר ופתוח יותר לעבור בהצלחה טיפולים כמו במצבי הימנעות, דינמיקה במשפחה.

התעמקות בדמות יוצרת בדיקה וחקירה עצמית,  רגשות וקונפליקטים עולים על פני השטח ותובנות לחיים האישיים.

סרטים מזמינים את בני הנוער לשחק עם הפנטזיות הראשוניות שלהם ולא רק נושא מודחק. אין תחושת בדידות של אני לבד בבעיה.

הטיפול בווידאו תרפיה לא עומד בפני עצמו והוא נשען על שיטות טיפוליות מסורתיות.

לצפות בסרטים עם המטפל יוצרת סביבה בטוחה לעבד את הרגשות ביחד.

על צילום סרטים במהלך טיפול רגשי

וידאו תרפיה – קטעי וידאו מתוך עשיית סרט טיפולי

גיל ההתבגרות – חברות וסמכות

טיפול קבוצתי – וידאו תרפיה