pin2

20150927_071324 (Custom)

Snap 2014-09-29 at 11.35.27

1185762_644029845616946_1187094211_n

תרפיה באומנות: טיפול קבוצתי


טיפול קבוצתי בתרפיה באומנות נועד לתת כלים ליצירת קשרים בין אישיים, מהווה תמונה של העולם האמיתי בסביבה בטוחה ומוגנת. במפגש קבוצתי מוצא עצמו המטופל עם "חברים לצרה" ויחד ובעזרת הנחיה מובנית חברי הקבוצה מפרים אחד את השני, מחזקים, מציעים פתרונות, מזדהים עם חברי הקבוצה.

קבוצה טיפולית היא לא קבוצה הנאספת לסדנה. טיפול קבוצתי שונה מהנחיית קבוצות. תפקידו של המטפל זה לגעת במצב הבריאות הנפשית של חברי הקבוצה ולכן חייב להיות מוסמך לזה. לקבוצה טיפולית יש משימה לשינוי ויש לה מטרה שנקבעת מראש. הקבוצה נותנת כוח, בלי שיפוטיות ובלי ביקורתיות – קבוצה מכילה. הקבוצה היא כמו מעבדה, בה אנחנו רואים את התהליכים, משקפים ומטפלים בהם.

בתחילת המפגש מתקיים חימום יצירתי ודיון על הנושא. במרכז המפגש מתקיימת עבודה אמנותית המתרחשת באותו זמן בין כל חברי הקבוצה. לפעמים היצירה אישית ולפעמים קבוצתית, בעזרת שימוש משותף בחומרים. בסיום כל מפגש ישנה התבוננות, שיתוף והתייחסות משותפת לעבודות.

העבודה בקבוצה מקנה כישורים תקשורתיים וחברתיים. יכולת הקשבה לאחר, פיתוח הערכה עצמית חיובית, ביטחון עצמי, כבוד הדדי  ויכולת לפתור קונפליקטים.

קיים טיפול  קבוצתי ללא הגבלת זמן וטיפול קבוצתי קצר מועד מובנה להסגת מטרה ספציפית והצטיידות בארגז כלים.

לטיפול קבוצתי לילדים

לייעוץ ויצירת קשר