pin2

20150622_140736 (Custom)

23.3.13 134 (Custom)

תרפיה באומנות - טיפול פרטני

תרפיה באומנות: טיפול פרטני


הטיפול הפרטני בתרפיה באומנות נותן סיוע ממוקד לבעיות אישיות, מאפשר תמיכה ותשומת לב אישית. קשר של אמון עם המטפל עוזר לגעת ברגשות. המפגשים עוזרים ביצירת קשר, הכוונה, תמיכה, חיזוק, הכלה, אחזקה, הקשבה ואמפטיה.

בטיפול הפרטני ישנו דגש על הכוחות הקיימים במטופל וניתנת עזרה והכוונה כיצד להשתמש בהם. זהו מסע בדרך לשינוי ולפעמים בדרך פוגשים ומכירים את הכאב.

הרחקה של הבעיה לתוך היצירה עוזרת למטופל להתמודד עם הבעיה תוך כדי ויתור על מנגנוני הגנה שכלתניים.

לייעוץ ויצירת קשר