pin2

20150318_175850 (Custom)

20150927_071301 (Custom)

מתבגרים

הורות – סדנת תמיכה | הדרכה להורים לילדים עם בעיות קשב וריכוז ובעיות התנהגות


להורים ולסביבה יש חלק חשוב בהתפתחות הרגשית של ילדם, לאופן שבו הם מפרשים סיטואציות, האופן בו הם מביעים רגשות והאופן בו הם מגיבים.

לילדים עם בעיות קשב וריכוז ובעיות התנהגות יש חסכים התפתחותיים בכישורי גמישות ועמידה בתסכול.

במפגשים נעבוד בגישה מעשית ומקיפה שמטרתה להפחית את העימותים בין הורים לילדים, להפחית עוינות בתוך המשפחה, לשפר את יכולתם של הילדים להיות יותר גמישים, עמידה בתסכול, תקשורת ושליטה עצמית . 

הקבוצה נותנת כוח, בלי שיפוטיות ובלי ביקורתיות – קבוצה מכילה.

הקבוצה היא כמו מעבדה, בה אנחנו רואים את התהליכים, משקפים ומטפלים בהם ברמה האישית.

במפגשים תבנה תוכנית על מנת לתת לילד "סביבה נוחה למשתמש" בבית הספר ובחברה.

4 מפגשים, פעם בשבוע,  שעה וחצי

לייעוץ ויצירת קשר