pin2

מפנים לחוץ

לראות למרחק

תראו אותי

הורים וילדים | הדרכת הורים


הדרכת הורים היא חלק הכרחי בתוך תהליך של טיפול בילדים ומתבגרים. פגישות ההדרכה מסייעות להורים להבין את משמעות האירועים המתרחשים בחייו של הילד ואת התנהגותו ובהתאם לכך לעמוד לצידו, לתמוך בו, לצמצם תסכול ולסגל התנהגויות מותאמות לצרכיו. נוכחות שני ההורים במפגשים חיונית. במקרים של הורים גרושים שנמנעים מלהיפגש ביחד, מתקיימות הפגישות עם כל הורה בנפרד.

בטיפול בילדים תהליך הצמיחה של הילד נעשה בעזרת ההורים. לפני שהילד מגיע לטיפול מתקיים מפגש היכרות עם ההורים, בו ההורים מספרים על הילד מבחינה התפתחותית, בריאותית, משפחתית וחברתית. ההורים מספרים על כוחותיו של הילד והיכן הם חווים את הקושי, ציפיותיהם מהטיפול והמשאלה עבור הילד.

הדרכת הורים במהלך טיפול בילד משתנה לפי סוג הטיפול.

בטיפול פרטני – מתקיימת הדרכת הורים אחת לחודש וחצי חודשיים ולפעמים מתקיים מפגש דיאדי, הורה ילד.

בטיפול קבוצתי – מתקיים מפגש לכול הורי הקבוצה ובו יקבלו ההורים רקע על התיאוריות הפסיכולוגיות, דרכי תהליך של הקבוצה, מטרות והדרכת הורים. מפגש שני יתקיים בין המטפלת, הילד וההורים ויעשה תיאום ציפיות איתו ועם ההורים. מפגש הסיום יתקיים  בין ההורים למטפלת ובו יקבלו ההורים פירוט על התהליך שהילד עשה בטיפול הקבוצתי ויקבלו הדרכה להמשך במידת הצורך.

לאורך כל הטיפול יכולים ההורים ליצור קשר עם המטפלת (ללא הגבלה) על מנת לקבל תמיכה ועזרה לפי הצורך!!!

הדרכת הורים בלי טיפול רגשי בילד – מספר מפגשים לפי הצורך על מנת לעזור להורים ללוות את ילדיהם, לפתור בעיות בהתמודדות מול הילדים בכל הגילאים.

לייעוץ ויצירת קשר