20150919_163938 (Custom)

pin2

20150424_142044 (Custom)

גיל התבגרות

גיל ההתבגרות


בגיל ההתבגרות הילד נמצא  בבלבול מחשבתי. הילד פועל כאן ועכשיו מבלי לבחון מה יהיו  התוצאות להתנהגותו. הדגש בטיפול הוא על בנית ה"עצמי" ועל היחסים עם האחר.

גיל ההתבגרות מלווה בשינויים רבים. בטיפול באומנות מתייחסים לתפיסה עצמית והתמודדות עם שינויים גופניים. עובדים על תהליכים רגשיים בבניית זהות אישית, נפרדות והצבת גבולות לעצמי, השתלבות חברתית, תפיסת המציאות וגיבוש ערכים ביחד עם טיפול קוגנטיבי התנהגותי.

מטרות הטיפול לחבר את הילדים לרגשות שלהם, לזהות מה משפיע על התגובות וההתנהגות שלהם. הילדים ילמדו להכיר את עצמם ולהבין מה חשוב להם, במה הם טובים ומה הכוחות שלהם ואיך להתמודד במצבים שקשים להם.

* טיפול בעזרת ווידאו

*גיל ההתבגרות – חברות וסמכות (כלים להתמודדות להורים)

 לייעוץ ויצירת קשר